• Жолдошев Бектен Алимжанович
  Прокурор Иссык-Кульской области
  Жолдошев Бектен Алимжанович

  Подполковник юстиции 

 • Муратбеков Кубанычбек Жакшылыкович
  Заместитель прокурора Иссык-Кульской области
  Муратбеков Кубанычбек Жакшылыкович

  Полковник юстиции 

 • Насипов Канат Жумалиевич
  Заместитель прокурора Иссык-Кульской области
  Насипов Канат Жумалиевич

  Майор юстиции

Прокуратура Иссык-Кульской области

Адрес

722347 г. Каракол, ул. Кыштобаева 64

Email
issykkul@prokuror.kg
Телефон

+ 996 (3922) 5-06-09, 5-15-62 (факс), (0999) 46-01-00