Ош областынын прокуратурасы Кыргыз Республикасынын Президентинин “Республикалык бюджеттин чыгашаларын оптималдаштыруу, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик каражаттарды пайдалануусун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө” 02.12.2021-жылдагы ПЖ №541 Жарлыгы менен прокуратура органдарын жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу жана Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун 15.11.2021-жылдагы №53-б буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын 2022-2026-жылдардагы өнүктүрүү стратегиясын аткаруу боюнча түзүлгөн иш-чаралардын планынын 3.1-пункттун аткаруунун алкагында областтык прокуратура органдарынын кызматкерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатуу, анын ичинде прокурордук көзөмөл жана текшерүүлөрдү жүргүзүү ишине жаңы ыкмаларды, методторду жана формаларды киргизүү боюнча иш чараларды уюштурууда.

Тактап айтканда, 2022-жылдын февралында Ош областынын прокуратура органдарынын кызматкерлерине, бюджеттик уюмдарда бухгалтердик эсебинин жана 1С программасынын негиздерин кызматтык ишмердикте практикалык колдонууну үйрөтүү максатында Ош мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош-Жалал-Абад-Баткен областтары жана Ош шаары боюнча аймактык бөлүнүшү менен түзүлгөн макулдашуунун негизинде уюштурулган окуу иш-чаралары аякталып, прокуратура кызматкерлерине тийиштүү сертификаттар тапшырылды.