• Кашкарова Гулмира Нурдинбековна
  Талас облусунун прокурору
  Кашкарова Гулмира Нурдинбековна

  юстициянын полковниги

 • Болотбеков Эмил Болотбекович
  Талас облусунун прокурорунун орун басары
  Болотбеков Эмил Болотбекович

  юстициянын полковниги

 • Муназбеков Батыркул Аманкулович
  Талас облусунун прокурорунун орун басары
  Муназбеков Батыркул Аманкулович

  юстициянын майору
   
   

 • Айтназаров Алмазбек Арстаналиевич
  Талас шаарынын прокурору
  Айтназаров Алмазбек Арстаналиевич

  юстициянын полковниги

 • Мамыров Алайбек Омурзакович
  Талас районунун прокурору
  Мамыров Алайбек Омурзакович

  Юстициянын подполковниги

 • Жоошбаев Исламбек Абдулжанович
  Бакай-Ата районунун прокурору
  Жоошбаев Исламбек Абдулжанович

  Юстициянын полковниги

 • Ормонбеков Талант Тынымбекович
  Кара-Буура районунун прокурору
  Ормонбеков Талант Тынымбекович

  юстициянын подполковниги

 • Акылбек уулу Сыргабек
  Манас районунун прокурору
  Акылбек уулу Сыргабек

  Юстициянын капитаны

Талас облусунун прокуратурасы

Дареги

722720 Талас шаары, Бердике-Баатыр көчөсү 246

Email
talas@prokuror.kg
Телефон

(0 3422)  5-22-06, 5-21-26 (факс), (0 708) 20-00-67

Талас шаарынын прокуратурасы

Дареги

722720 Талас шаары,Бердике Баатыр көчөсү, 265 А

Email
prokuraturagorodatalas@gmail.com
Телефон

(0 3422) 5-20-04, 5-21-92 (факс), (0 3422) 5-22-93, (0 777) 68-56-16

Талас районунун прокуратурасы

Дареги

722734 Көк-Ой айылы, Ж.Маматбеков көчөсү 47

Email
talas.ray.prok@gmail.com
Телефон

(0 3422) 6-05-21, 5-86-06 (факс), (0550) 07-87-78

Бакай-Ата районунун прокуратурасы

Дареги

722726 Бакай-Ата айылы, Отунбай  көчөсү 20

Email
bakaiata.prok@gmail.com
Телефон

(0 3457) 3-22-27, (0 3422) 6-03-37 (факс), (0700) 22-56-81

Кара-Буура районунун прокуратурасы

Дареги

722700 Кызыл-Адыр айылы, М.Кожомуратов көчөсү 27 а

Email
karabuura.prok@gmail.com
Телефон

(0 3456) 2-61-53, 2-66-93 (факс), (0 3422) 6-03-38 (факс), (0 701) 99-70-99

Манас районунун прокуратурасы

Дареги

722706 Покровка айылы, Жолдошев көчөсү 1

Email
prokuratura.manas2019@gmail.com
Телефон

(0 3459) 2-24-57, (0 3422) 6-03-39, (0770) 69-19-39