• Бектурганов Малик Маамыталиевич
    Жалал-Абад шаарынын прокурору
    Бектурганов Малик Маамыталиевич

     юстициянын 1-класстагы кеңешчиси

Жалал-Абад шаарынын прокуратурасы

Дареги

715600  Жалал-Абад шаары, Эркиндик  көчөсү 2 а

Email
j-abadpromk@ail.ru
Телефон

(03722) 5-20-02, 5-30-83 (факс)