• Сыдыгалиев Бакытбек Омурбекович
    Сокулук районунун прокурору
    Сыдыгалиев Бакытбек Омурбекович

    юстициянын 2-класстагы кеңешчиси

Сокулук районунун прокуратурасы

Дареги

722110  Сокулук айылы, Нурмамбет  көчөсү 67 а

Email
Sokuluk_prok@mail.ru
Телефон

(03134)  5-50-68, (0 312) 60-75-18 (факс)