Урматтуу мекендештер!

Кадырлуу кыргыз калкым!

Жалпыңыздарды бүгүнкү 5-март кыргыздын улуттук көркөм дөөлөттөрүнүн көрөңгөсү болгон Ак калпак күнү менен куттуктайм!

Ала-Тообуздай бийиктик менен элибиздин улуулугун даңазалап, бабалардын баскан жолунан кабар берип турган ак калпагыбыз асыл мурастарыбыздын бири экени талашсыз.

Элибиз ак калпагын кылымдардан бери улуулук менен бийиктиктин, аруулук менен тазалыктын, калыстык менен акыйкаттын символу, ыйык белгиси катары кастарлап, мартабасына, жашына карата дөөлөт тутуп кийишкен. Бул улуттук баш кийимибизди кийген адам, элибиздин эзелки тарыхына тамырлашып, калайык калкыбыздын тагдырына бекем байланат. Андыктан, бабаларыбыздан бизге калган асыл мурасыбызды аздектеп, дүйнөгө ак калпакчан таанылган аталарыбыздын, улуттун учугун улаган татыктуу уулдары болуу менен бирге ак калпагыбызды башыбыздан түшүрбөй, кийинки муунга мурас катары өткөрүп берели.

Аталарыбыздын асыл мурасы Ак калпак күнүбүз кут болсун!