Башкы прокуратуранын кызматкерлери Кыргыз Республикасы менен Европа Биримдигинин ортосундагы «Кыргыз Республикасындагы укук үстөмдүгү 2-фаза» Программасынын долбоору боюнча каржылык макулдашууну ишке ашыруу тууралуу Байкоочу комитеттин кезектеги отурумуна онлайн тартибинде катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө жетишилген натыйжалар каралып, 2021-жылдын 2-жарым жылдыгына карата кызматташуунун перспективасы талкууланды.

Ошондой эле, бул отурумда Президенттин Администрациясынын, Министрлер Кабинетинин,  Жогорку Кеңештин, Сот тутумунун, Адвокатуранын, Юстиция министрлигинин, Акыйкатчынын аппаратынын, Европа Биримдигинин Өкүлчүлүгүнүн жана  «Кыргыз Республикасындагы укук үстөмдүгү 2-Фаза» Программасынын өкүлдөрү болушту.

Башкы прокуратуранын прокурордук-тергөөчү кызматкерлерди кесиптик даярдоо борборунун жетекчилиги Европа Биримдигинин Кыргыз Республикасындагы Өкүлчүлүгүнө, ошондой эле «Кыргыз Республикасында укук үстөмдүүлүгү 2-фаза» Программасынын жетекчилигине  жемиштүү кызматташууга жана прокуратура кызматкерлеринин кесиптик потенциалын жогорулатууга жигердүү катышкандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. 

Онлайн иш-чаранын катышуучулары Кыргыз Республикасынын Президентинин «Мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө» жана «Инсандын руханий, адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө» Жарлыктарынын талаптарын ишке ашыруудагы прокуратура органдарынын жана эл аралык уюмдардын ролу, ошондой эле прокурорлорду, тергөөчүлөрдү тергөө ишинин негизи болгон жаңы кодекстерге окутуу маселелерине токтолушту.