Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурордук-тергөөчү кызматкерлерди кесиптик даярдоо Борборунунун кызматкерлери Өзбекстан Республикасынын Башкы прокуратурасынын Академиясы тарабынан уюштурулган «Компетенттүү органдардын киберкоопсуздукка байланыштуу иштер боюнча эл аралык-укуктук жардам көрсөтүүдөгү ишмердүүлүгүн окуу-усулдук жактан камсыз кылуу»  темасындагы тегерек столго онлайн форматында катышты.

Иш-чаранын жүрүшүндө «Киберкылмыштар жөнүндө иштердин тергөөсүндө өз ара юридикалык жардам» аталышындагы окуу-усулдук модулдун долбоору презентацияланып, кызматкерлерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча билим берүү программаларына ушул модулду киргизүү мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле органдардын киберкылмыштарга байланыштуу иштер боюнча эл аралык-укуктук жардам көрсөтүү жаатындагы ишмердүүлүгүн методикалык жактан камсыз кылуу маселелери талкууланды.

Тегерек столго Борбордук Азия өлкөлөрүнүн Башкы прокуратураларынын билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү, ошондой эле өз ара укуктук жардам маселелери боюнча эл аралык эксперттер катышты.